Privacyverklaring

Wie is Zaat’s Idee

Chantal Zaat https://www.zaatsidee.nl.

Welke persoonlijke gegevens worden er verzameld en waarom?

Graag maak ik u er op attent dat ik de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie ik zaken en/of diensten inkoop.  

Bent u een (potentiële) klant van mij, dan gebruik ik uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat mij betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om mij uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u mij geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat ik uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan mij leveren of in mijn opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maak ik gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) mijn verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan mijn provider van serverruimte verstrekt. Verder maak ik gebruik van mijn computer en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat ik gebruik maak van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.     

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij mij heeft opgevraagd maar u geen klant bij mij geworden bent, zal ik uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien ik een offerte van u heb ontvangen, maar ik ben geen klant van u geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij mij geworden of ik bij u, dan zal ik uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal ik uw persoonsgegevens verwijderen. 

 

Direct marketing

Als u mij daarvoor toestemming heeft gegeven, zal ik de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van mijn bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat ik u een reclamemailing stuur, heeft u de mogelijkheid mij te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.  

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies een deel van de functionaliteit van deze website niet beschikbaar kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Uw rechten

U heeft het recht om mij te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u mij ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij mij bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u mij verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Chantal Zaat, Vinkenslag 10, 1426 AM De Hoef, 06 – 28589584. zaatsidee@gmail.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

 

   

 

CONTACT

ITS TIME TO ROCK

Een idee of een project? Laten we samen een van de mooiste ontwerpen uitwerken!

BEL
MAIL
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com